PZ Svätý Hubert

Cenník

Srnčia zver

Srna, srnča                                                                            € 30
Ihličiak (do 1 roku)                                                               € 60
Srnec do 249 g hmotnosti parožia                                   € 160
Srnec od 250 g hmotnosti parožia                                   € 160                    +3 €/g
Srnec od 300 g hmotnosti parožia                                   € 280                    +5 €/g
Srnec od 350 g hmotnosti parožia                                   € 480                    +10 €/g
Srnec od 400 g hmotnosti parožia                                  € 1 000                  +15 €/g
Srnec od 450 g hmotnosti parožia                                  € 1 700                  +20 €/g

Srnec od 500 g hmotnosti parožia                                  € 2750                   +30 €/g

 

POSTRELENIE:

Srna, srnča                                                                                        € 50
Srnec                                                                                                 € 200

 

DOBA LOVU: 

Srna, srnča                                                                              1.9. - 30.12.
Srnec                                                                                         16.5. - 1.9. 

 

Muflónia zver

Muflónča, muflónica                                                                    € 30

Muflón s dĺžkou trofeje do 49,99 cm                                        € 240
Muflón s dĺžkou trofeje od 50 cm do 59,99 cm                      € 400
Muflón s dĺžkou trofeje od 60 cm do 69,99 cm                      € 560
Muflón s dĺžkou trofeje od 70cm do 79,99 cm                       € 560 + € 60/cm
Muflón s dĺžkou trofeje od 80 cm do 89,99 cm                      € 1100 + € 70/cm
Muflón s dĺžkou trofeje 90 cm +                                               € 1800 + € 80/cm

POSTRELENIE:    
Muflónča                                                                           € 20
Muflónica                                                                          € 30
Muflón                                                                               € 300

Doba lovu:

muflón                                                                                1.8. – 15.1
muflónica, muflónča                                                        1.8. – 31.12. 

Ruja november

 

Diviačia zver

Spoločné poľovačky

Denný (stanovištný) poplatok pre 1 poľovníka:

- skupina 6-10 poľovníkov                           180€

- 11 a viac poľovníkov                                   130€

Odstrelové poplatky za diviačiu zver ulovenú na spoločnej poľovačke:

Diviača                                                                          € 50
Lanštiak do 12,99cm, do 50kg                                  € 120
Diviačica nad 50kg                                                      € 250
Diviak do 13-14,99cm dĺžky                                      € 240

Diviak medzi 15,00 - 17,99cm dĺžky                         € 480

Diviak medzi 18,00 - 19,99cm dĺžky                         € 800
Diviak medzi 20,00 – 21,99cm dĺžky                        € 1000 

Diviak nad 22 cm dĺžky                                              € 1 200

Postrieľanie sa neúčtuje.

Stornopoplatok za jedného poľovníka 50€

Individuálny lov diviačej zveri (posliedka a postriežka)

Diviača                                                                         € 50
Lanštiak do 12,99cm, do 50kg                                 € 100
Diviačica nad 50kg                                                     € 280
Diviak do 13-14,99cm dĺžky                                      € 240
Diviak medzi 15,00 - 17,99cm dĺžky                         € 480
Diviak medzi 18,00 - 19,99cm dĺžky                         € 800
Diviak medzi 20,00 – 21,99cm dĺžky                        € 1250
Diviak nad 22 cm dĺžky                                              € 1 600

POSTRELENIE:

Diviača                                                                                € 20

Lanštiak                                                                              € 40

Diviačica                                                                             € 160
Dospelý diviak                                                                   € 240

 

Stornopoplatok : 150€

 

Doba lovu:

diviak, bachyňa                                                16.7, - 31.12.
lanštiak, prasa                                                  celoročne

 

Zajac

Odstrelový poplatok za 1 kus                    60,00 EUR

Doba lovu :                                                 01.11. - 31.12.        

 

Pernatá zver

Bažant

Spoločné poľovačky:

Denný (stanovištný) poplatok pre jedného poľovníka                      80,00€

Odstrelový poplatok za ulovený 1 kus bažanta:                                15,00€

Stornopoplatok za spoločnú poľovačku                                               500€

Doba lovu :                        01.10.- 28.02.

 

Divá kačica

Odstrelový poplatok za 1 kus 10,00€

Doba lovu :                        01.09. - 31.01.

 

Divá morka

Odstrelový poplatok za 1 kus - kohút :       200€

                                                     - sliepka :       55€

Doba lovu :                         15.03. - 15.05. , 01.10. - 31.12.

 

 

 

V prípade, ak je poľovník na individuálnej poľovačke dovedený k zveri, po zveri strieľa, ale ju netrafí, platí „pokutu“, resp. „odmenu doprovodu“ v hodnote 20€ (srna, srnča, muflńica, muflónča, diviačica, diviača) alebo 50€ (srnec, muflón, diviak, lanštiak). Odmena sa platí za každý netrafený kus. Neplatí v prípade, ak poľovník zver nakoniec uloví.